MENU
ZNACZNIKI
Panorama ze zbocza Sołtysiej Czuby. Grodziec w linii prostej - 15 km, Ostrzyca - 2,5 km, Wilcza Góra - 14,2 km.

Dodał: Tado° - Data: 2013-08-13 17:42:09 - Odsłon: 6387
11 sierpnia 2013

Data: 2013:08:11 17:28:13   ISO: 50   Ogniskowa: 41.4 mm   Aparat: SAMSUNG TECHWIN Pro 815   Przysłona: f/5   Ekspozycja: 10/8000 s  


Ostrzyca (niem. Spitzberg) – wzgórze o wysokości 501 m n.p.m. w południowo-zachodniej Polsce na Pogórzu Kaczawskim będącym częścią Pogórza Zachodniosudeckiego.
Wzniesienie położone jest w południowo-zachodniej części Pogórza Kaczawskiego, na Wysoczyźnie Ostrzyckiej, w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka, około 2,5 km na południowy zachód od miejscowości Proboszczów.
Wulkaniczne wzniesienie w kształcie stożka. Wzniesienie o dość stromych zboczach, z wyraźnie podkreślonym wierzchołkiem, wznosi się samotnie w środkowo-zachodniej części Wysoczyzny Ostrzyckiej, wyraźnie odróżniając się od płaskiego krajobrazu. Wzniesienie o zróżnicowanej budowie geologicznej, zbudowane z wulkanitów mioceńskich stanowiących część rdzenia dawnego wulkanu tarczowego wypełnionego lawą oraz pokrywy lawowej o zasadowej lawie. Zbudowana jest z bazanitu, skały zbliżonej do bazaltu. Jest to zasadowa skała wulkaniczna, barwy ciemnej, prawie czarnej, o teksturze afanitowej lub porfirowej. Od typowych bazaltów różni się większą zawartością oliwinu i obecnością skaleniowców. Bazanit budujący wzniesienie jest spękany tworzy regularne słupy. Na szczycie wzniesienia występują malownicze skałki. Duży kompleks na wschodnim stoku nosi nazwę Małej Ostrzycy. Niższe partie zbocza pokrywają utwory soliflukcyjnych, a u podnóża występują osady glacjalne, fluwioglacjalne. Wzniesienie porośnięte w całości lasem, skalne zbocza porasta z trudem wciskający się między skały, las odroślowy, który tworzy: jawor, jesion, lipa, wiąz i w mniejszych ilościach dąb. Niżej występuje świerk i brzoza. W szczytowej partii wzniesienia położonej powyżej 450 m n.p.m., utworzono rezerwat przyrody Ostrzyca Proboszczowicka o powierzchni 3,81 ha, w którym przede wszystkim chronione jest bazaltowe gołoborze i porastająca je roślinność naskalna. Sam szczyt, będący dominantą wysokościową okolicy, stanowi dobry punkt widokowy. Góra przy dobrej pogodzie jest widoczna z Karkonoszy.
Wzniesienie stanowi relikt dawnych obszarów wulkanicznych, jest pozostałością komina wygasłego trzeciorzędowego wulkanu tarczowego (nek).
W trakcie transgresji lądolodu na Pogórze Kaczawskie wzniesienie nie było całkowicie przykryte lodem, stanowiło skalisty nunatak wystający z lądolodu na niewielką kilkumetrową wysokość.
Ostrzyca jest najwyższym wzniesieniem Pogórza Kaczawskiego.
Ze względu na charakterystyczny stożkowy kształt wzniesienie nazywane jest Śląską Fudżi, Ostrą Górą, Szczytnicą.
Poszczególne zbocza wzgórza w związku z różną ekspozycją w stosunku do słońca posiadają odmienne warunki mikroklimatyczne, w związku z czym wzniesienie zasiedlone jest przez różnorodne zbiorowiska roślinne.

Na Ostrzycy do niedawna[doprecyzuj!][kiedy?] swoje jedyne stanowisko w Polsce miał czosnek sztywny (Allium strictum), relikt epoki lodowcowej, obecnie uznany za wymarły na obszarze Polski.
W 1926 roku ówczesne władze niemieckie Ostrzycę uznały za obszar ochronny.
W 1944 roku dla wojska niemieckiego wzniesienie stanowiło strategiczne znaczenie. Zbocza wzgórza umocniono linią okopów i stanowisk ogniowych, a w celu odsłonięcia przedpola wycięto część drzewostanu rezerwatu.
W 1959 roku prace archeologiczne prowadzone na Ostrzycy stwierdziły istnienie śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

Za

 • /foto/3606/3606610m.jpg
  1894
 • /foto/5246/5246314m.jpg
  1895 - 1899
 • /foto/8516/8516471m.jpg
  1895 - 1899
 • /foto/5946/5946753m.jpg
  1899
 • /foto/9264/9264435m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/424/424160m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/178/178809m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/3763/3763933m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/9714/9714844m.jpg
  1905 - 1911
 • /foto/168/168601m.jpg
  1906
 • /foto/161/161557m.jpg
  1908
 • /foto/148/148348m.jpg
  1910
 • /foto/8764/8764787m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/9801/9801148m.jpg
  1910 - 1918
 • /foto/5066/5066934m.jpg
  1912
 • /foto/5499/5499467m.jpg
  1912
 • /foto/6446/6446228m.jpg
  1913
 • /foto/9479/9479373m.jpg
  1914
 • /foto/9478/9478636m.jpg
  1918
 • /foto/209/209563m.jpg
  1920 - 1929
 • /foto/293/293359m.jpg
  1921
 • /foto/5994/5994530m.jpg
  1924
 • /foto/5799/5799278m.jpg
  1925
 • /foto/7337/7337505m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/4051/4051093m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7064/7064240m.jpg
  1934
 • /foto/3302/3302995m.jpg
  1935
 • /foto/5629/5629955m.jpg
  1936
 • /foto/6343/6343382m.jpg
  1938
 • /foto/5994/5994518m.jpg
  1940
 • /foto/5994/5994745m.jpg
  1940
 • /foto/4652/4652164m.jpg
  1942
 • /foto/9690/9690629m.jpg
  1992
 • /foto/103/103936m.jpg
  2006
 • /foto/103/103938m.jpg
  2006
 • /foto/103/103939m.jpg
  2006
 • /foto/103/103940m.jpg
  2006
 • /foto/103/103943m.jpg
  2006
 • /foto/199/199084m.jpg
  2007
 • /foto/198/198303m.jpg
  2007
 • /foto/198/198304m.jpg
  2007
 • /foto/198/198301m.jpg
  2007
 • /foto/3400/3400903m.jpg
  2010
 • /foto/397/397988m.jpg
  2011
 • /foto/3361/3361130m.jpg
  2012
 • /foto/3484/3484646m.jpg
  2012
 • /foto/3493/3493476m.jpg
  2012
 • /foto/4250/4250328m.jpg
  2012
 • /foto/4620/4620895m.jpg
  2012
 • /foto/4620/4620914m.jpg
  2012
 • /foto/4620/4620948m.jpg
  2012
 • /foto/8926/8926834m.jpg
  2012
 • /foto/3844/3844631m.jpg
  2012
 • /foto/3894/3894546m.jpg
  2013
 • /foto/4917/4917885m.jpg
  2014
 • /foto/5361/5361056m.jpg
  2015
 • /foto/6737/6737739m.jpg
  2015
 • /foto/5688/5688825m.jpg
  2015
 • /foto/5692/5692261m.jpg
  2015
 • /foto/5758/5758176m.jpg
  2015
 • /foto/7332/7332538m.jpg
  2018
 • /foto/8226/8226161m.jpg
  2019
 • /foto/8226/8226162m.jpg
  2019
 • /foto/8238/8238721m.jpg
  2019
 • /foto/8820/8820416m.jpg
  2020
 • /foto/8821/8821046m.jpg
  2020
 • /foto/8824/8824587m.jpg
  2020
 • /foto/8841/8841022m.jpg
  2020
 • /foto/9418/9418767m.jpg
  2020
 • /foto/9463/9463211m.jpg
  2021
 • /foto/9830/9830055m.jpg
  2022

Tado°

Poprzednie: Posępsko Strona Główna Następne: Panoramy Złotoryi